Verksamhetsnamn: Redimat AB
Juridiskt namn: Redimat AB
Besöksadress: Badhusgatan 4, 252 21 Helsingborg
Juridisk adress: Badhusgatan 4, 252 21 Helsingborg
Org.nr: 556906-6185
Tel. 042-130 200
E-post: Redimat.Catering@gmail.com